DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

Items for Author "Yamaki, Takayoshi"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 7 items.

Issue DateAuthor(s)TitleSource TitleVolumeStart pageEnd page
2012 Sakamoto, Nobuo; Iwaya, Shoji; Owada, Takashi; Nakamura, Yuichi; Yamauchi, Hiroyuki; Hoshino, Yasuto; Mizukami, Hiroyuki; Sugimoto, Koichi; Yamaki, Takayoshi; Kunii, Hiroyuki; Nakazato, Kazuhiko; Suzuki, Hitoshi; Saitoh, Shu-Ichi; Takeishi, Yasuchika A reduction of coronary flow reserve is associated with chronic kidney disease and long-term cardio-cerebrovascular events in patients with non-obstructive coronary artery disease and vasospasm Fukushima Journal of Medical Science 58 136 143
2013 Nakazato, Kazuhiko; Yamaki, Takayoshi; Kijima, Mikihiro; Komatsu, Nobuo; Sugi, Masafumi; Seita, Hiroshi; Kanke, Michito; Saito, Tomiyoshi; Owada, Takayuki; Ono, Masahiro; Kanazawa, Masaharu; Abe, Yukihiko; Sato, Masahiko; Watanabe, Masayuki; Suzuki, Shigebumi; Tsuda, Akihiro; Chiba, Katsumi; Honda, Tsuneo; Tamagawa, Kazuaki; Watanabe, Tomoyuki; Abe, Wataru; Maeyama, Tadami; Sagawa, Keiichi; Takahira, Hiroshi; Sodenaga, Yasumori; Ohara, Naoto; Kobayashi, Toshio; Hisa, Shinichi; Suzuki, Sakae; Saito, Yasutoshi; Shineha, Ryuzaburo; Suzuki, Fumio; Matsui, Junichiro; Tsuboi, Masao; Yui, Tokuo; Abe, Satoshi; Nagasawa, Shuichi; Takaya, Yuzou; Maehara, Kazuhira; Maruyama, Yukio; Takeishi, Yasuchika Start and initial results of the fukushima prefecture acute myocardial infarction registration survey Fukushima Journal of Medical Science 59 27 34
2015 Kobayashi, Atsushi; Mizukami, Hiroyuki; Sakamoto, Nobuo; Yamaki, Takayoshi; Kunii, Hiroyuki; Nakazato, Kazuhiko; Takeishi, Yasuchika Endogenous carbon monoxide concentration in blood elevates in acute coronary syndrome of nonsmoker population Fukushima Journal of Medical Science 61 72 78
2015 Nakazato, Kazuhiko; Mizukami, Hiroyuki; Ohtake, Hideki; Sakamoto, Nobuo; Yamaki, Takayoshi; Yamaguchi, Osamu; Kunii, Hiroyuki; Ohwada, Takayuki; Takeishi, Yasuchika Stenting strategy and follow-up results of multi-center registry in Fukushima city for left main coronary artery disease: bare metal stent versus drug-eluting stent Fukushima Journal of Medical Science 61 79 85
2018 Yokokawa, Tetsuro; Sato, Takamasa; Suzuki, Satoshi; Oikawa, Masayoshi; Yoshihisa, Akiomi; Kobayashi, Atsushi; Yamaki, Takayoshi; Kunii, Hiroyuki; Nakazato, Kazuhiko; Ishida, Takafumi; Takeishi, Yasuchika Feasibility of skin acetone analysis in patients with cardiovascular diseases Fukushima Journal of Medical Science 64 60 63
2018 Kobayashi, Atsushi; Kunii, Hiroyuki; Yokokawa, Tetsuro; Sakuma, Yuya; Oikawa, Masayoshi; Yoshihisa, Akiomi; Yamaki, Takayoshi; Nakazato, Kazuhiko; Ishida, Takafumi; Takeishi, Yasuchika Safety and effectiveness of transcatheter closure of atrial septal defects: Initial results in Fukushima Prefecture Fukushima Journal of Medical Science 64 151 156
2023 Yamakuni, Ryo; Ishii, Shiro; Yamada, Shoki; Hara, Junko; Suenaga, Hiroki; Sugawara, Shigeyasu; Sekino, Hirofumi; Yamaki, Takayoshi; Ishida, Keiichi; Hashimoto, Yuko; Ito, Hiroshi Different prognostic outcomes in two cases of FDG-PET/CT-Positive and -negative cardiac angiosarcoma Fukushima Journal of Medical Science 69 45 49

 

DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard