DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

Items for Author "Miyata, Masayuki"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 4 items.

Issue DateAuthor(s)TitleSource TitleVolumeStart pageEnd page
2011 Miyata, Masayuki; Asano, Tomoyuki; Satoh, Shuzo Effect of additional administration of tacrolimus in patients with rheumatoid arthritis treated with biologics Fukushima Journal of Medical Science 57 54 59
2017 Ichinose, Mizue; Hikichi, Takuto; Kanno, Yukiko; Gunji, Naohiko; Fujita, Masashi; Kuroda, Masahito; Terashima, Kumiko; Sato, Yoshinori; Kawana, Satoshi; Hashimoto, Yuko; Ohira, Hiromasa; Miyata, Masayuki A case of gastric lipoma resected by endoscopic submucosa dissection with difficulty in preoperative diagnosis Fukushima Journal of Medical Science 63 160 164
2018 Yashiro, Makiko; Asano, Tomoyuki; Sato, Shuzo; Kobayashi, Hiroko; Watanabe, Hiroshi; Miyata, Masayuki; Migita, Kiyoshi Anti-MDA5 antibody-positive hypomyopathic dermatomyositis complicated with pneumomediastinum Fukushima Journal of Medical Science 64 89 94
2023 Miyata, Masayuki; Hirabayashi, Yasuhiko; Munakata, Yasuhiko; Urata, Yukitomo; Saito, Koichi; Okuno, Hiroshi; Yoshida, Masaaki; Kodera, Takao; Watanabe, Ryu; Miyamoto, Seiya; Ishii, Tomonori; Nakazawa, Shigeshi; Takemori, Hiromitsu; Ando, Takanobu; Kanno, Takashi; Komagamine, Masataka; Kato, Ichiro; Takahashi, Yuichi; Komatsuda, Atsushi; Endo, Kojiro; Murai, Chihiro; Takakubo, Yuya; Miura, Takao; Sato, Yukio; Ichikawa, Kazunobu; Konta, Tsuneo; Chiba, Noriyuki; Muryoi, Tai; Kobayashi, Hiroko; Fujii, Hiroshi; Sekiguchi, Yukio; Hatakeyama, Akira; Ogura, Ken; Sakuraba, Hirotake; Asano, Tomoyuki; Kanazawa, Hiroshi; Suzuki, Eiji; Takasaki, Satoshi; Asakura, Kenichi; Suzuki, Yoko; Takagi, Michiaki; Nakayama, Takahiro; Watanabe, Hiroshi; Miura, Keiki; Mori, Yu RETRACTED: Feasibility of methotrexate discontinuation following tocilizumab and methotrexate combination therapy in patients with long-standing and advanced rheumatoid arthritis: a 3-year observational cohort study Fukushima Journal of Medical Science 69 11 20

 

DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard