DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

Items for Author "Maruyama, Yukio"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 9 items.

Issue DateAuthor(s)TitleSource TitleVolumeStart pageEnd page
Dec-2005 Yaoita, Hiroyuki; Watanabe, Kenichi; Ogawa, Kazuei; Maruyama, Yukio Noninvasive myocardial endothelial intervention in the persistence of coronary stenosis: a concept of myocardial endothelial nitric oxide activator through heart failure research on clinical demand Fukushima Journal of Medical Science 51 51 66
Dec-2005 Yaoita, Hiroyuki; Ohkawara, Hiroshi; Uekita, Hironori; Mitsugi, Minoru; Tajima, Hiroko; Kaneko, Hironori; Hoshino, Yutaka; Otani, Satoshi; Gotoh, Mitsukazu; Maruyama, Yukio Low serum ferritin levels as a clue to colonic cancer detection in two patients with coronary artery disease: a case report Fukushima Journal of Medical Science 51 95 104
Dec-2006 Furukawa, Tetsuo; Maehara, Kazuhira; Saito, Shuichi; Ishibashi, Toshiyuki; Maruyama, Yukio Estimation of microinhomogeneity of conduction impairment by wavelet analysis during early phase of myocardial ischemia in pigs Fukushima Journal of Medical Science 52 87 102
Jun-2008 Mitsugi, Minoru; Kijima, Mikihiro; Seino, Yoshitane; Abe, Yukihiko; Fujino, Akihisa; Hirosaka, Akira; Hisa, Shinichi; Kubo, Takaaki; Maeyama, Tadami; Ohara, Naoto; Ono, Masahiro; Owada, Takayuki; Saito, Tomiyoshi; Igarashi, Morio; Sato, Masahiko; Suzuki, Shigefumi; Tamagawa, Kazuaki; Tsuda, Tatsunori; Tsuda, Akihiro; Watanabe, Masayuki; Yui, Mitsuru; Komatsu, Nobuo; Nakazato, Kazuhiko; Maruyama, Yukio Acute myocardial infarction in Fukushima area of Japan Fukushima Journal of Medical Science 54 25 37
Dec-2009 Kunii, Hiroyuki; Ishikawa, Kazunobu; Yamaguchi, Tokio; Komatsu, Nobuo; Ichihara, Toshikatsu; Maruyama, Yukio Bilirubin and its oxidative metabolite biopyrrins in patients with acute myocardial infarction Fukushima Journal of Medical Science 55 39 51
Jun-2010 Nakazato, Kazuhiko; Naganuma, Wakako; Ogawa, Kazuei; Yaoita, Hiroyuki; Mizuno, Shinya; Nakamura, Toshikazu; Maruyama, Yukio Attenuation of ischemic myocardial injury and dysfunction by cardiac fibroblast-derived factor(s) Fukushima Journal of Medical Science 56 1 16
Dec-2010 Ogata, Hiroshi; Takahashi, Tomoko; Ishikawa, Kazunobu; Ishibashi, Tosiyuki; Maruyama, Yukio; Watanabe, Machiko; Edo, Kiyoto Effects of oral supplementation of L-arginine in the treatment of pulmonary hypertension secondary to pulmonary embolism: a case report Fukushima Journal of Medical Science 56 135 138
2013 Nakazato, Kazuhiko; Yamaki, Takayoshi; Kijima, Mikihiro; Komatsu, Nobuo; Sugi, Masafumi; Seita, Hiroshi; Kanke, Michito; Saito, Tomiyoshi; Owada, Takayuki; Ono, Masahiro; Kanazawa, Masaharu; Abe, Yukihiko; Sato, Masahiko; Watanabe, Masayuki; Suzuki, Shigebumi; Tsuda, Akihiro; Chiba, Katsumi; Honda, Tsuneo; Tamagawa, Kazuaki; Watanabe, Tomoyuki; Abe, Wataru; Maeyama, Tadami; Sagawa, Keiichi; Takahira, Hiroshi; Sodenaga, Yasumori; Ohara, Naoto; Kobayashi, Toshio; Hisa, Shinichi; Suzuki, Sakae; Saito, Yasutoshi; Shineha, Ryuzaburo; Suzuki, Fumio; Matsui, Junichiro; Tsuboi, Masao; Yui, Tokuo; Abe, Satoshi; Nagasawa, Shuichi; Takaya, Yuzou; Maehara, Kazuhira; Maruyama, Yukio; Takeishi, Yasuchika Start and initial results of the fukushima prefecture acute myocardial infarction registration survey Fukushima Journal of Medical Science 59 27 34
2015 Saitoh, Shu-Ichi; Takeishi, Yasuchika; Maruyama, Yukio Mechanistic insights of coronary vasospasm and new therapeutic approaches Fukushima Journal of Medical Science 61 1 12

 

DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard