DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

Items for Author "Fujino, Akihisa"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 1 items.

Issue DateAuthor(s)TitleSource TitleVolumeStart pageEnd page
Jun-2008 Mitsugi, Minoru; Kijima, Mikihiro; Seino, Yoshitane; Abe, Yukihiko; Fujino, Akihisa; Hirosaka, Akira; Hisa, Shinichi; Kubo, Takaaki; Maeyama, Tadami; Ohara, Naoto; Ono, Masahiro; Owada, Takayuki; Saito, Tomiyoshi; Igarashi, Morio; Sato, Masahiko; Suzuki, Shigefumi; Tamagawa, Kazuaki; Tsuda, Tatsunori; Tsuda, Akihiro; Watanabe, Masayuki; Yui, Mitsuru; Komatsu, Nobuo; Nakazato, Kazuhiko; Maruyama, Yukio Acute myocardial infarction in Fukushima area of Japan Fukushima Journal of Medical Science 54 25 37

 

DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard