DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

Items for Author "Abe, Yukihiko"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing 2 items.

Issue DateAuthor(s)TitleSource TitleVolumeStart pageEnd page
Jun-2008 Mitsugi, Minoru; Kijima, Mikihiro; Seino, Yoshitane; Abe, Yukihiko; Fujino, Akihisa; Hirosaka, Akira; Hisa, Shinichi; Kubo, Takaaki; Maeyama, Tadami; Ohara, Naoto; Ono, Masahiro; Owada, Takayuki; Saito, Tomiyoshi; Igarashi, Morio; Sato, Masahiko; Suzuki, Shigefumi; Tamagawa, Kazuaki; Tsuda, Tatsunori; Tsuda, Akihiro; Watanabe, Masayuki; Yui, Mitsuru; Komatsu, Nobuo; Nakazato, Kazuhiko; Maruyama, Yukio Acute myocardial infarction in Fukushima area of Japan Fukushima Journal of Medical Science 54 25 37
2013 Nakazato, Kazuhiko; Yamaki, Takayoshi; Kijima, Mikihiro; Komatsu, Nobuo; Sugi, Masafumi; Seita, Hiroshi; Kanke, Michito; Saito, Tomiyoshi; Owada, Takayuki; Ono, Masahiro; Kanazawa, Masaharu; Abe, Yukihiko; Sato, Masahiko; Watanabe, Masayuki; Suzuki, Shigebumi; Tsuda, Akihiro; Chiba, Katsumi; Honda, Tsuneo; Tamagawa, Kazuaki; Watanabe, Tomoyuki; Abe, Wataru; Maeyama, Tadami; Sagawa, Keiichi; Takahira, Hiroshi; Sodenaga, Yasumori; Ohara, Naoto; Kobayashi, Toshio; Hisa, Shinichi; Suzuki, Sakae; Saito, Yasutoshi; Shineha, Ryuzaburo; Suzuki, Fumio; Matsui, Junichiro; Tsuboi, Masao; Yui, Tokuo; Abe, Satoshi; Nagasawa, Shuichi; Takaya, Yuzou; Maehara, Kazuhira; Maruyama, Yukio; Takeishi, Yasuchika Start and initial results of the fukushima prefecture acute myocardial infarction registration survey Fukushima Journal of Medical Science 59 27 34

 

DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard