DSpace Fukushima Medical University

福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >

著者:  "Abe, Satoshi"

「一覧表示: 著者」画面に戻る
タイトル順ソート 日付順ソート

1 アイテム表示.

発行日著者タイトル誌名/書名開始ページ終了ページ
2013年 Nakazato, Kazuhiko; Yamaki, Takayoshi; Kijima, Mikihiro; Komatsu, Nobuo; Sugi, Masafumi; Seita, Hiroshi; Kanke, Michito; Saito, Tomiyoshi; Owada, Takayuki; Ono, Masahiro; Kanazawa, Masaharu; Abe, Yukihiko; Sato, Masahiko; Watanabe, Masayuki; Suzuki, Shigebumi; Tsuda, Akihiro; Chiba, Katsumi; Honda, Tsuneo; Tamagawa, Kazuaki; Watanabe, Tomoyuki; Abe, Wataru; Maeyama, Tadami; Sagawa, Keiichi; Takahira, Hiroshi; Sodenaga, Yasumori; Ohara, Naoto; Kobayashi, Toshio; Hisa, Shinichi; Suzuki, Sakae; Saito, Yasutoshi; Shineha, Ryuzaburo; Suzuki, Fumio; Matsui, Junichiro; Tsuboi, Masao; Yui, Tokuo; Abe, Satoshi; Nagasawa, Shuichi; Takaya, Yuzou; Maehara, Kazuhira; Maruyama, Yukio; Takeishi, Yasuchika Start and initial results of the fukushima prefecture acute myocardial infarction registration survey Fukushima Journal of Medical Science 59 27 34

 

DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard